Špeciálna akcia

Akcia trvá do 31.05.2024

Cena online

Dovolíme si tvrdiť, že ste za svoj život videli okno, ktoré malo po obvode penu. Dnes sa pozrieme na to, aké dôležité je správne zameranie plastových okien! Vhodne zvolený postup zamedzí situáciám, kde vznikajú nedostatky, vďaka ktorým siahame po pene alebo musíme sekať do ostenia.

Nasledujúce informácie vám pomôžu eliminovať možné problémy, avšak dovolíme si vás upozorniť, že nasledujúci článok nie je záväzným návodom na zameranie plastových okien. Každá stavba je jedinečná a prináša so sebou radu faktorov, ktoré ovplyvňujú postup prác a výber samotných okien. Ak stále váhate nad tým, aké okná vybrať, prečítajte si náš článok, ktorý vám objasní problematiku výberu okien.

Na zameranie plastových okien budete potrebovať:

  • papier
  • ceruzku
  • zvinovací alebo laserový meter

Ak to dovoľuje situácia, okno merajte z vonkajšej strany. Pre najpresnejší výsledok odporúčame výšku a šírku merať na troch miestach, pričom použijete tú najvyššiu nameranú hodnotu.

Ako určiť šírku plastových okien?

Pre najpresnejšie zameranie šírky plastového okna začnite merať v dolnej časti, pokračujte v strednej a meranie ukončite na samom vrchu okenného výrezu. K najvyššie nameranému číslu následne pripočítajte 5 až 15 mm z každej strany. Tento súčet sa pripočítava kvôli založeniu okna do ostenia. Najpresnejšiu hodnotu, ktorú máte pripočítať zistíte tak, že odmeriate bočný okraj spodnej parapety. Urobte tak pomocou špachtle, skrutkovača alebo spodným okrajom ceruzky. Povedzme, že ste namerali tri hodnoty: 1305 mm, 1305 mm a 1300 mm. Vyberiete najvyššie namerané číslo, a keďže ste zistili, že staré okno bolo zasadené 10 mm, pripočítate 20 mm. Celková šírka teda bude 1325 mm.

Rám okna musí byť pri pohľade z vonkajšej strany schovaný za špaletou a zároveň sa rám z vnútornej strany musí zmestiť do otvoru, aby nebolo nutné otvor dodatočne dosekať.

Ako určiť výšku plastových okien?

Najpresnejšie zameranie výšky plastového okna si vyžaduje nasledovný postup. Rovnako tak ako pri zameriavaní šírky, meriame v troch miestach a vždy od vonkajšieho parapetu po horné ostenie. K najvyššej nameranej hodnote pripočítajte 5 mm, ktoré sú určené na založenie okna do vrchného ostenia. Následne z vypočítanej výšky odpočítajte 30 mm. Povedzme, že ste namerali hodnoty 900 mm, 900 mm a 905 mm. Zvolíte si najväčšie číslo, pripočítate k nemu 5 mm a odpočítate 30 mm. Výsledná hodnota by v tomto prípade bola 880 mm. Je veľmi dôležité, aby bol rám okna pri pohľade z vonkajšej strany schovaný za špaletou. Zároveň sa z vnútornej strany musí zmestiť do otvoru, aby ste nemuseli dodatočne sekať do ostenia. Tak isto rátajte aj s priestorom medzi rámom okna a ostením pre aplikáciu montážnej peny (5- 20 mm na každú stranu)

Pri zadaní plastových okien do výroby je nutné uviesť, že výšku okna uvádzate bez 30 mm podkladového profilu.

 

Vaše okná namontujeme za vás

Kontaktujte nás

Ako zamerať parapety?

Nezabúdajme na parapety! Spoločne s oknami treba merať aj veľkosť parapetov. Začnite tým vonkajším. Šírku odporúčame merať na konci ostenia, čo znamená ten najširší rozmer. Hĺbku merajte od miesta osadenia okna a pripočítajte presah cez stenu. Existuje také malé nepísané pravidlo, ktoré hovorí o rozmere 40 až 50 mm. Rovnako tak urobte aj pri meraní vnútorného parapetu. Špalety sa väčšinou otvárajú + 40 mm. Samozrejme, ak bude parapet vsadený do špaliet. Hĺbku zistíte tak, že dáte meter 50 mm od miesta osadenia vonkajšieho parapetu a meriate po celú hrúbku steny. Presah cez stenu musíte pripočítať. Ten je spravidla 50 až 70 mm.

Vnútorné i vonkajšie parapety sa zasúvajú čiastočne pod rám okna, a preto s tým pri určovaní hĺbky – presahu treba počítať!

Najbližšie sa pozrieme na detailnejšie zameranie okien v novostavbách. Ak vás však zaujíma bohatá ponuka našich služieb a produktov, prekliknite sa na náš web prostredníctvom tohto linku a vyplňte náš formulár rýchlo a nezáväzne. V prípade nezodpovedaných otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.