Vaše plastové okná nevyžadujú takmer žiadnu údržbu. Napriek tomu je nutné dodržať niekoľko nasledujúcich pokynov.

Základné informácie o užívaní plastových okien.

 • Po montáži a následných murárskych prácach je nutné zabezpečiť čistotu kovania a odtokových drážok v dolnej časti rámu.
 • Objednávateľ by mal poctivo odstrániť zvyšky ochrannej fólie z okien najneskôr do 1 mesiaca odo dňa montáže.
 • Zvyšky malty po stavebnej činnosti je nutné odstraňovať z okien veľmi opatrne, nikdy nie nasucho, ale za výdatného zmáčania vodou s malou dávkou umývacieho tekutého prostriedku.
 • Na čistenie je nutné používať vždy len bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou!!!

Základné informácie o užívaní dverovej výplne:

 • Ochrannú fóliu, ktorá je „nalepená“ na celej ploche, je nutné odstrániť z dverovej výplne najlepšie ihneď po nasadení dvier, najneskôr však do 1 mesiaca.
 • Dverové výplne sa inštalujú v dostatočnej vzdialenosti od vykurovacích telies, žiaričov tepla a otvoreného ohňa. Je nevyhnutné vyvarovať sa tiež pôsobeniu ostrých či tvrdých predmetov na výplň.
 • Pri bežnom používaní stačí občas umyť výplň pomocou handry alebo špongie štandardným čistiacim prostriedkom. Na čistenie sa nesmú používať organické rozpúšťadlá a abrazívne čistiace prostriedky, pretože môže dôjsť k nevratnému poškodeniu povrchu výplne bez nároku na uznanie reklamácie.
 • Doplnky (kovanie, sklá a kľučky) sa udržiavajú bežnými čistiacimi prostriedkami určenými pre daný druh použitého materiálu.

V prípade, že zvolíte presklenú dverovú výplň, priblížime vám možnosti presklenia:

 • Dverové výplne sú vždy presklené dvojsklom podľa vášho výberu. Môžete si stanoviť, či chcete presklenie priehľadné alebo, naopak, nepriehľadné (priesvitné), či sa vám páči použitie medzisklených mriežok alebo dáte prednosť špeciálnym dekoratívnym sklám.
 • Údržba a čistenie štandardného zasklenia je bežná a v zásade rovnaká, ako je umývanie okien pomocou bežných prostriedkov určených na tento účel.

Starostlivosť o vitrážové presklenia:

 • Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce lieh!
 • Čistite len tkaninou navlhčenou vo vode na báze mydla a následne ihneď vysušte jemnou tkaninou!
 • Pozor na mechanické poškodenie! Olovená páska je glazúrovaná a pri mechanickom poškodení stráca farebnosť!

Návod na údržbu plastových okien môžete stiahnuť tu